ปรับปรุงเมื่อวันที่ 01 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวอร์ชัน 1.0

นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท จับจ่าย คอปอเรชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น School Bright, School Bright Grade, School Bright Shop, SB Exam, SB Canteen และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตโดย บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “School Bright”, “นักพัฒนา”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”)

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจากข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียวหรือจากข้อมูลนั้นรวมกับข้อมูลอื่นๆที่ School Bright มีการเข้าถึงเกี่ยวกับบุคคลนั้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในภูมิภาคของคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่บริบทกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกันซึ่งอาจถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและเราจะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

1.1 ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อเป็นการส่งมอบบริการของเราให้แก่คุณ เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการส่งมอบบริการต่างๆ เหล่านั้นให้แก่คุณ เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุเป็นรูปธรรมชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายและจะสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลจะไม่ถูกประมวลผลเพิ่มเติมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น คุณมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลที่เราร้องขอหรือไม่ แต่ในกรณีส่วนใหญ่ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือตอบคำถามของคุณได้ เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก

1.1.1 ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่คุณมอบให้แก่เราซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริการที่คุณเลือกในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ School Bright เช่น รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมู่โลหิต ศาสนา วันเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ส่วนสูง น้ำหนัก ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการศึกษา ประวัติครอบครัว สถานะครอบครัว ชื่อผู้ปกครอง ข้อมูลผู้ปกครอง ชื่อสถานศึกษาเดิม โรงเรียน บันทึกทางวิชาการ ข้อมูลการศึกษา ภาพถ่าย วิดีโอ คำอธิบายส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นแก่เรา นอกจากนี้เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้ในขณะที่ใช้บริการของเราหรือในลักษณะอื่นใดซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวตน ข้อมูลเกี่ยวกับเพศและความชอบของคุณ และสำหรับคำแนะนำ เช่น ระยะทางในการค้นหา ช่วงอายุ และหากคุณติดต่อเรากับฝ่ายบริการลูกค้าของเราหรือมีคำถามอื่นๆกับเราแสดงว่าคุณให้เนื้อหาของการสื่อสารนั้นแก่เราแล้ว

1.1.2 ข้อมูลที่เรารวบรวมจากการใช้บริการของคุณ

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณรวมถึงตัวระบุเฉพาะสำหรับแอพพลิเคชั่น

• ข้อมูลเฉพาะสำหรับคุณที่อาจได้รับมอบจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ

• ข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บริการ School Bright

• ข้อมูลตำแหน่ง (บริการ/ฟังก์ชั่นการทำงานเฉพาะเท่านั้น)

• ข้อมูลบันทึกการใช้งาน

1.1.3 ข้อมูลจากแหล่งบุคคลที่สาม

เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น

• สำหรับบริการบางอย่างที่อาจประกอบรวมด้วยบัญชีและธุรกรรมทางการเงิน เราอาจตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ตามการอนุญาตของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน รหัสสถานศึกษา) ผ่านทางแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

• เราอาจได้รับข้อมูลบางอย่าง เช่น รหัสบัญชี ชื่อเล่น รูปประจำตัว และที่อยู่อีเมลจากบริการเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น เมื่อคุณใช้บัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริการ School Bright)

• ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ผู้อื่นมอบให้แก่เรา (เช่น การสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ)

1.1.4 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลไม่ได้

• ข้อมูลทางสถิติที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้บริการเฉพาะ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถระบุตัวตน เหตุการณ์การใช้งานรายวัน เหตุการณ์การเข้าถึงเพจ และเหตุการณ์เซสชั่น

• ข้อมูลการตรวจสอบเครือข่าย เช่น เวลาขอ จำนวนคำขอหรือคำขอที่ผิดพลาด เป็นต้น

• เหตุการณ์ขัดข้องของแอพพลิเคชั่น เช่น การบันทึกที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากแอพพลิเคชั่นขัดข้องเป็นต้น

จุดประสงค์ในการรวบรวมดังกล่าวคือเพื่อปรับปรุงบริการที่เราส่งมอบให้กับคุณ ประเภทและปริมาณของข้อมูลที่รวบรวมขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา

1.2 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอย่างไร

• ให้บริการ ประมวลผล บำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราแก่คุณ

• ดำเนินการและรักษาการคุ้มครองความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและการฉ้อโกง

• จัดการคำถามหรือคำขอของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์และบริการ เช่น การตอบคำถามของคุณ การส่งการแจ้งเตือนระบบและแอพพลิเคชั่น การจัดการกิจกรรมของคุณ

• การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดหาสื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายและการปรับปรุง หากคุณไม่ต้องการรับสื่อส่งเสริมการขายบางประเภทอีกต่อไป คุณสามารถเลือกไม่รับโดยวิธีการที่ระบุไว้ในข้อความ (เช่น ลิงค์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของข้อความ) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• จุดประสงค์ภายใน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และการพัฒนาข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ของผลิตภัณฑ์หรือการฝึกอัลกอริทึมแบบจำลองจะดำเนินการหลังจากกระบวนการปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

• จัดเก็บและบำรุงรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสำหรับการดำเนินธุรกิจของเราหรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

2. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ ถูกใช้โดย School Bright และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแลจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้รอบเว็บไซต์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้โดยรวมของเรา เราอาจได้รับรายงานตามการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จากบริษัทเหล่านี้เป็นรายบุคคลตลอดจนเป็นแบบสรุปรวม เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ดียิ่งขึ้น ช่วยบอกเราว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่ผู้คนเคยเข้าชม ตลอดจนสนับสนุนและวัดผลประสิทธิภาพของการค้นหาเว็บ

3. วิธีที่เราแบ่งปัน ถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1 การแบ่งปัน

• การแบ่งปันที่คุณเลือกหรือร้องขอ

ด้วยความยินยอมของคุณหรือตามคำขอของคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตของความยินยอม/คำขอของคุณกับบุคคลที่สามที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้บัญชี School Bright เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม

• การแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มของเรา

เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จและเพื่อให้คุณได้รับฟังก์ชั่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งคราวให้กับบริษัทในเครือ School Bright อื่นๆ

• การแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจ

เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจในกรณีที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงผู้ให้ บริการจัดส่ง ศูนย์ข้อมูล สถานที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการลูกค้า และการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ School Bright หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

• การแบ่งปันอื่นๆ

เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องและ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐบาล หากการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่นใดที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเราหรือปกป้องธุรกิจ สิทธิ ทรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อปกป้องผู้ใช้ หรือหากการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นตามสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (การตรวจจับ การป้องกันและแก้ไขการฉ้อโกง การใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายอื่นๆ) เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (เราอาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากการดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น) ซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐบาล การสื่อสารกับพันธมิตรบุคคลที่สามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบัญชีคุณเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การละเมิด และพฤติกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ

นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความหรือที่ปรึกษาอื่นในลักษณะเดียวกับข้างต้นของเราเมื่อเราขอให้พวกเขาให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ และ นักลงทุนและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกรณีของการให้บริการของเราหรือที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของเรา และ บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือที่แจ้งให้คุณทราบ รวมถึงหากคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ

3.2 การถ่ายโอน

เราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลของคุณด้วยประเด็นใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

• เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้ง

• หากเรามีส่วนร่วมใน การควบรวมกิจการ การได้มา หรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในความเป็นเจ้าของการใช้งานและทางเลือกใดๆ ที่คุณอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย อีเมลและ/หรือโดยการโพสต์ประกาศที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราหรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม

• ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือแจ้งให้คุณทราบ

3.3 การเปิดเผยต่อสาธารณะ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสาธารณะภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้

• ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากคุณหรือคุณได้เปิดเผยข้อมูลผ่านบริการของเรา เช่นในหน้าโซเชียลมีเดียหรือฟอร์มสาธารณะ

• การเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายหรือเหตุผลที่เหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้อง หรือตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

4. วิธีที่เราจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4.1 การคุ้มครองความปลอดภัยของเรา

• เราทุ่มเทที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผยข้อมูลหรือความเสี่ยงแบบอื่นที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้กำหนดขั้นตอนทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการที่จำเป็นตามกฎหมายเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เรารวบรวมจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและบนเว็บไซต์ของเรา เราจะทำให้แน่ใจว่าเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้

• ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและได้รับการปกป้องในสถานที่ควบคุม เราจำแนกประเภทข้อมูลของคุณโดยยึดตามความสำคัญและความละเอียดอ่อน และทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีระดับการรักษาความปลอดภัยตามที่กำหนด เรามีระบบควบคุมการเข้าถึงพิเศษสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และเราทบทวนการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

• เราดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เรายังตรวจสอบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ได้มีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม และดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลตามความจำเป็น นอกจากนี้ พนักงานของเราและของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีผลใช้บังคับเกี่ยวกับการรักษาความลับ

• เราจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและการทดสอบด้านความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงานถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ปฏิบัติได้และถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง และด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามเมื่อคุณส่งหรือรับผ่านอินเทอร์เน็ตได้

• เราจัดการการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงเมื่อมีความจำเป็นจะต้องแจ้งปัญหาการละเมิดต่อหน่วยงานกำกับควบคุมการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลและผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สามเป็นประจำเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัย

4.2 สิ่งที่คุณสามารถทำได้

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับ School Bright ที่ไม่ซ้ำกันได้ ซึ่งคุณจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลบัญชีของคุณให้กับใคร เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณอย่างเหมาะสม ในกรณีที่รหัสผ่านของเว็บไซต์อื่นมีการรั่วไหล ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบัญชีคุณ เมื่อใดก็ตามเป็นไปได้โปรดอย่าเปิดเผยรหัสยืนยันตัวตนที่คุณได้รับกับใครก็ตาม รวมถึงบุคคลที่อ้างว่าเป็นฝ่ายบริการลูกค้าของ School Bright เมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้บัญชี School Bright บนเว็บไซต์ของ School Bright หรือแอพพลิเคชั่นของ School Bright โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือบนอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะ คุณควรออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานดังกล่าว เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัยที่เกิดจากบุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม คุณยังต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่น หรือหากมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด ความช่วยเหลือของคุณจะช่วยให้เราสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

4.3 นโยบายการเก็บรักษา

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากที่มีให้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะหรือตามที่กฎหมายกำหนด ระยะเวลาการเก็บรักษาโดยละเอียดระบุไว้ในบริการเฉพาะหรือหน้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เราจะยุติการเก็บรักษาและลบ หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ หรือหลังจากที่เรายืนยันคำขอให้ลบข้อมูล หรือหลังจากที่เรายุติการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หากเป็นไปได้ เราได้ระบุระยะเวลาที่เราจะเก็บหมวดหมู่ประเภทหรือรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ เมื่อตัดสินใจเลือกระยะเวลาเก็บรักษาเหล่านี้ เราคำนึงถึงเกณฑ์ต่อไปนี้

• ปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล

• ความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผย

• วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาที่เราต้องการข้อมูลเฉพาะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้

• ระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลน่าจะยังคงถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

• สำหรับระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทางกฎหมายในอนาคต

• ข้อกำหนดทางกฎหมาย การบัญชี การรายงานหรือการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุระยะเวลาที่ต้องเก็บบันทึกบางรายการ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณอาจมีข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ อาจยังคงเก็บรักษาข้อมูลประเภทนี้ไว้นานกว่าระยะเวลาการเก็บรักษามาตรฐานในกรณีที่จำเป็นและได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคำขอของคุณแม้ว่าการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมจะไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิมในการรวบรวมก็ตาม

5. สิทธิของคุณ

การควบคุมข้อมูลการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5.1 การตั้งค่าการควบคุม

เราตระหนักว่าข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงให้ตัวอย่างแสดงวิธีการที่เราทำให้คุณสามารถจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

• สลับเปิด/ปิดโปรแกรมประสบการณ์ผู้ใช้และฟังก์ชันการเข้าถึงตำแหน่ง

• เข้าสู่ระบบและออกจากระบบของบัญชี School Bright

5.2 สิทธิของคุณต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คุณอาจมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ลบ และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าคำขอ)

• คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของคุณ นี่คือเหตุผลที่เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับคุณ

• ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมและประมวลผลให้แก่คุณตามคำขอของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคำขอเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลตามต้นทุนการบริหารจัดการตามจริงและหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• หากข้อมูลใดก็ตามที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

• ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิร้องขอการลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกในกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่น่าสนใจสำหรับเราที่จะใช้งานต่อไป เราจะพิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับคำร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ และดำเนินการตามสมควรรวมถึงมาตรการทางเทคนิค โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถลบข้อมูลออกจากระบบสำรองข้อมูลได้ทันทีเนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือข้อจำกัดทางเทคโนโลยี หากเป็นกรณีนี้เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยและแยกออกจากการประมวลผลที่เกิดขึ้นในอนาคตจนกว่าการสำรองข้อมูลจะสามารถลบหรือไม่เปิดเผยตัวตนได้

• คุณมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ซึ่งใช้กันทั่วไปและส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น (การเคลื่อนย้ายข้อมูล)

เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอหรือปฏิบัติตามเพียงบางส่วนกับคำขอที่มีการยกเว้นหรือเรามีสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เช่น หากคำขอนั้นไม่มีมูล หรือมีมากเกินไป ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม ในบางสถานการณ์เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเราเชื่อว่าบางแง่มุมของคำขอให้ลบข้อมูลอาจส่งผลให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการจัดตั้ง ใช้ หรือป้องกันการอ้างสิทธิทางกฎหมายหรือเหตุผลที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตก็อาจถูกปฏิเสธได้เช่นกัน

5.3 การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณที่เคยให้เราไว้ก่อนหน้านี้โดยการส่งคำร้องขอ รวมถึงการรวบรวม การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในความครอบครองหรือการควบคุมของเรา ขึ้นอยู่กับบริการเฉพาะที่คุณใช้คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้โดยติดต่อเราผ่านทาง www.schoolbright.co เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาอันสมเหตุสมผลตั้งแต่มีการร้องขอ และหลังจากนั้นเราจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำร้องขอของคุณโปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถรับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของ School Bright ได้อย่างเต็มที่

5.4 การยกเลิกบริการหรือบัญชี

หากคุณต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง คุณต้องติดต่อโรงเรียนต้นสังกัดที่คุณสังกัดอยู่ ซึ่งหากคุณยกเลิกบัญชี School Bright โปรดทราบว่าการยกเลิกจะทำให้คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ School Bright ได้อย่างเต็มรูปแบบ การยกเลิกอาจถูกขัดขวางหรือล่าช้าในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น หากยังคงมีจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่ในบัญชีของคุณ เช่น บริการสมาชิกสำหรับ School Bright ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน เป็นต้น ดังนั้นเราไม่สามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ทันที

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ School Bright ผ่านบัญชีบุคคลที่สาม คุณต้องยื่นเรื่องเพื่อยกเลิกบัญชีจากบุคคลที่สาม

6. การคุ้มครองผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ

เราถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง กรณีผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือให้ความยินยอมได้โดยลำพังตามบทบัญญัติของกฎหมาย และผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ในการควบคุมดูแลและการให้ความยินยอมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ อย่างไรก็ตาม เราไม่เสนอบริการกับผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถโดยตรงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครองของบุคคลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ความยินยอมที่ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความได้ให้ความยินยอมกับเราแล้วให้ถือว่าผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้ว

7. วิธีปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราให้ทันสมัย

เราตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงใน ธุรกิจ เทคโนโลยี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดีและเราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ลงทะเบียนของคุณ เช่น อีเมล (ส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในบัญชีของคุณ) หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น School Bright หรือแจ้งให้คุณทราบผ่านอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้คุณตระหนักถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้งานข้อมูลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่มีผลตามที่อธิบายไว้โดยละเอียดในประกาศบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจทบทวนหน้านี้เป็นประจำ เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องของคุณบน เว็บไซต์ มือถือและ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุง ในกรณีที่กฎหมายบังคับ เราจะขอความยินยอมจากคุณอย่างชัดแจ้งเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณ หรือเมื่อเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่

8. ติดต่อเรา

หากคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ School Bright โปรดติดต่อเราผ่านทาง

เว็บไซต์ : www.schoolbright.co

อีเมล : cs@schoolbright.co

ที่อยู่ : บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

708/13 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

Updated on 1st June 2022 version 1.0


Privacy Policy of “Jabjai Corporation Company Limited”

This privacy policy is under the Jabjai Corporation Company Limited supervision to pursue the successful access to applications which are School Bright, School Bright Grade, School Bright Shop, SB Exam, SB Canteen and other affiliated products in which owned by the Jab Jai Corporation Company Limited ( hereinafter “School Bright”, “Developer”, “We”, “Our”, or “Us”).

Overview
For serving the purpose of this Privacy Policy, “Personal Data” shall mean any directly or indirectly identified or identifiable information involved with client in which “School Bright” has accessed. Unless the death but not limited to the obligations required by enforced law. “We” will use our strictly due care in using your information in accordance with this Privacy Policy. In the case of personnel information shall be included to the sensitive personnel information and others information which classified by the governing law.

1. What is the information that we will collect and how are we using such information?
1.1 Information which we collected.
In order to delivery you our services, we will ask you for the necessary personnel information. We also ensure you that the information we collected will comply with the relevant laws and regulations. We will not use the information in the way of not comply with our objective. You shall have the right to give us such information. However, if you do not give us the required information, we cannot delivery you our service or product. The information we may collect depend on the service that you choose. The information that may be collected as follows:
1.1.1. The information you gave us.
We may collect the information that you gave to us in which we considered it is necessary when you registered in our application “School Bright” such as the student ID, name, surname,nickname, personnel blood information, religious, date of birth, race, nationality, height, weight, address, email, telephone number, education record, family record, family status, parent name, parent information, school record, scholar record, picture, video, personnel description, or any other information that we deem it necessary. In additional, we may collect the information occurred during you using our service or any other information which can indicate personnel characteristic, sexual information and your life style, and for more suggestion such as the distance of discover, age range and others information that you give to our staff while you contact with them.

1.1.2 The information incurred from receiving our service
- The information involving with when you using our application, including the specific identification personnel information.
- The specific information when you may be received from other service provider, third party and other business alliance.
- The information which have been manufactured when using School Bright.
- The location information. (Service/ only specific active function)
- The using recorded information.

1.1.3 The information from third party
In compliance with the governing law, we may collect the information from the third party such as
- For some services which involving with the financial account and financial transaction, wherein that particular case, we will inspect your permitted information (such as telephone number, identification card number, identification school number through the third party bylaws for the security and anti-fraud purpose.
- We may be received information such as the account code, nickname, personnel picture and email address from third party social network. (such as when you use your social network account for receiving our School Bright.
 - The other of your information which derived from the third party legally give to us. (Such as the information from the application to use the products or other services).

1.1.4 The un-identification personal information

- The static information which been created when specifically used by you such as the information involving with the equipment which cannot be identified, the daily report, the online traffic and the session record.
- The verification network information such as the requesting time, the requesting quantity or the error request.
- The report of the error of the application such as the automatically created report when the system failure. 

The purpose of collecting such information is for improving our service. The type and quantity of information depend on the method of your using our product and/ or service.

1.2 How we use the collected personnel information

- In order to service, processing, maintenance and develop our product and/ or service to you. 
- In order to operate and protect the security for anti-loss and fraud purpose.
- In order to manage all inquiries or requests which involve with equipment and service such as the replying, the system and application notification, the management of your activities.
- The marketing activities such as procurement the marketing media, the marketing method and the improving of the marketing. You have all your legal right to refuse the receiving our marketing media by the information that given in that message (such as to choose the given link to terminate the application unless others method prescribed by governing law.
- In order to archiving internal purpose such as data analysis, research and development the static information involving with the using of our service or product (e.g. the product knowledge or practicing algorithm model which will process after the personnel protection system has been executed).
 - For storage and maintenance the information in order to comply with the law and for operating our business.

2. Cookies and others technology
Technologies such as cookies in which be used by School Bright and the third party and others alliances. These technologies will be used for data analysis, monitoring, managing, monitoring the use of our website and for collecting the demographic information in user database aspect. We may receive the usage of technology report from the service provider in individual form or summary form. Using these technologies will enhance us to have better knowledge of the user behavior, moreover these technologies will give us the useful data which shown the most visited part in our website, and also support and improving the measurement of searching website.

3. Sharing, transferring and disclosure the personal information
3.1 The Sharing

- Sharing by your intention
By your request or your consent, we will sharing the personal information within the scope of your consent statement/ your request toward the third party which be indicated by you for example when you use the School Bright account for entering to the third party’s website or application.

- Sharing the information to the third party, service provider and business alliance
In order to deliver the product and service as be prescribed in this Privacy Policy. Wherein some case, we may have to share the personnel information to the third party, service provider and business alliance including but not limited to delivery service provider, information center, customer service, marketing service provider and other business alliances in which they may processing the data in the name of School Bright, or for one or more specific purpose as in indicated in this Privacy Policy.

- Others Sharing
According to the governing law, law procedure, the lawsuit and/ or the lawful request from the government agency, national security, law enforcement or public interest, we may have to disclose the personnel information. Moreover, we may disclose the personnel information for protecting the business’s rights, business property’s rights, the customer’s right. Wherein some specific purposes (monitoring, preventing and solving the fraud; unauthorized usage; infringing our policies or obligation; or any risky and unlawful activity), we will disclose the personnel information under the appropriate and necessity principle. According to the law, we may collect, use or disclose your personnel information involving with the creditable of the account aspect and give such information to the third party, authorized officer, government agency, business alliance in order to preventing the fraud, infringing right or any harmful act.
In addition we may have to sharing the personnel information to the accountant, the auditor, the lawyer, the advisor when we have to use their services. We may also disclose the personnel information to the investor and third party who relating to our business according to this Privacy Policy, or with your permission in order to disclose your specific information.

3.2 The transferring
We shall not transfer your personnel information unless the following:

- When we have received your explicit consent,
- When we entering to some business transaction such as the joint venture transaction, the merging transaction, acquiring or selling partial or whole business transaction. These business transactions may affect to your personnel information. However, we will notice you about such change via Email, and/ or by posting the announcement on our website or other appropriate method,
- In circumstance whereby prescribed in the Privacy Policy or be noticed to you.

3.3 Public Disclosure
We may disclose your personnel information to the public under these circumstances as following:

- When we have received your explicit consent or you have disclosed your personnel information through our media such as in social media or the public form,
- The by-law information public disclosure or other appropriate reason including but not limited to law and obligation, legal procedure, the lawsuit, or lawful request from the government agency.

4. Storage and personnel information protection approaches

4.1 Our protection

- We will use our effort to protect your personnel information from the unlawful access, unlawful disclosure or any others harmful event. We have set the physical procedure, electronic procedure and necessary method according to the law for preventing and protecting the information in which we may derived from your mobile equipment and on our website. We will assure you that we will protection your personnel information according to the governing law.
- We assure you that your personnel information will be kept in the secured and encoded server which locates in the safe place. We also classify the personnel information into hierarchy in order to provide the appropriate protection measurement to protect that information. We also have the special protection measurement for the personnel information which be kept in Cloud and we also review, monitor and evaluate the protection measurement to assure you that your personnel information will be secured from unlawful access and unauthorized use.
- We shall use our due care to inspect and analyze our business alliance status and third-party service provider to assure their information security system is safe and creditability. We will also inspect and evaluate them as necessary. In addition, our staffs and the third parties who will access to your personnel information shall be performed in accordance with the activated contract in confidential obligations clauses.
- We shall train and practice the information protection security system to our staffs to create their awareness of the important of the personnel protection. We will practice our information protection security system under the law in order to protection your information. However, you have to realize the fact that in sending or transferring the data via internet channel, it cannot be perfect safe. Hence, we cannot guarantee the safe when you send or transfer your information via internet.
- When the information infringing occurred, we will practice to the unlawful act in accordance with the law, and wherein some cases, we shall notify such unlawful act to the government agency and the owner of that information. However, our Privacy Policy and the information protection security system will be designed and created under the international standard and be passed from the third party audit to ensure the effectiveness of the information protection security system.

4.2 What you can do
You can set up the unique password(s) when using School Bright. These password(s) shall not disclose to third party unless they have received your appropriate permission. In the case of your password from other website has been hacked in which may cause your account harmful, you shall not disclose the identification password you have received to others including but not limited to the customer service staff from School Bright. When you (as the user) have login into School Bright on School Bright’s website or application, especially when you using others computer or using the public internet network login to the School Bright, you shall logout when end of the period of using. We cannot be held responsible the unlawful access from third party resulted from your failure in protecting your personal information. However, when the unlawful access occurred, you should notify us the unlawful access, or unlawful infringing due to we may help you from that unlawful practice.

4.3 Storage policy
We store the personnel information only for the necessary period of time for the purpose of the information collecting and storage as be prescribed in this Privacy Policy, or others Privacy Policy according to the type of product or service, or be prescribed by law. We shall announce the period of storage in specific service or in the involving product. We will cease and terminate or hiding the personal information when we have fulfilled our information collecting purpose, or when we confirm the information erase request, or when we stop running the product or involving services. If it possible, we will indicate the period of the storage in accordance with the category, type, or personal information detail. When we decide to set the period of time of that information storage, here are the criterions when we will set the policy:

- Quantity, characteristic and sensitively of the personnel information.
- The risk to be danger when using without permission or disclosure.
- Processing personal information purpose and the period of time to accomplish such purpose.
- The period of time that information still accurate and valid.
- The period of time concerning to the statute of limitation.
- Law and obligations, accounting regulations, reporting or relative governances in which prescribe the period of the storage time.


According to the court jurisdiction, it may have some exceptions to have the longer period of the storage time in which beyond the standard period for storage the personal information in order to the research which served the public interest, the historical research, science or static objective. Wherein necessary case, it can be permitted by law, or to serve your petition, we may store the personnel information in the longer time even there is not relative to the original storage purpose.

5. Your rights
 The personnel controlling method.
5.1 Setting the controlling system
Due to we have realized the concerning about the personnel information from each client is different. Therefore, we demonstrate the model which show the methods of limiting, collecting, using, disclosing or processing your personnel information and controlling personnel information setting.

- Switch open/ close the program, user experience and location accessing function.
- Login and Logout from the system in the name of School Bright account.


5.2 Your rights in your personnel information
This will depend on the governing law and related obligations. You may have the right in access, amend, delete and other rights related to the personnel information that we have about you (hereinafter the petition).

- You have the right to receive the information in which explicit, transparency and comprehend the way that we use your personnel data. Hence, this is the reason why we give the information relating to Privacy Policy to you.
- According to the law and your petition, we will deliver you the copy of  your personnel information which we have collected and processed without expense unless in the case of the additional petition to receive our information, we may charge the reasonable fee according to managing expense and if it not contrary to the governing law.
- Wherein the case that we collect the wrong information or incomplete about you, you have the right to adjust your information in accordance with the usage purpose.
- According to the governing law, you have the right to file the petition to erase or withdraw your information out from the system. Wherein the case of such information is out of date to us, we will consider your petition to erase and we will have the appropriate technical practice to your petition. However, there might be some cases that we cannot erase your information due to the governing law and/ or the limited technical matter. In this case, we will store you personnel information in the appropriate, safe and separate from the information which shall process in the future until your information can be deleted or unidentified.
- You have the right to use your information in the structured form in which normally use and can transfer such information to other controller (information transferring).


We reserve the right to refuse the petition, or partial perform from your petition, or any performance to your petition in accordance with the governing law such as the no-ground petition, or excessive petition, or that petition related to the third party. In some circumstances, we may charge the fee if it not contrary to the governing law. In addition, we may refuse the petition to erase the information if we consider that it will be obstructed us to lawfully use the information, or preventing the legal claimant, or the legal reasons.

5.3 The consent revocation
You have the right to revoke your consent for your specific purpose that you used to give us by sending the petition, this will include the collection, the usage and/ or the personal information disclosure in which possessed or controlled by us depend on the service that you have used. You can file the petition to revoke your consent by contact us via www.schoolbright.co. We will perform as your petition within the reasonable time since the date that we have received the petition and after we performed in accordance with your petition, we will not collect, use and/ or disclose your personnel information. However, this will be obstructed you to receive the benefit from the product and service of School Bright.

5.4 The cancellation of service or account
If you wish to cancel to use our product or service, you shall contact your original agency. Wherein the case of cancellation the School Bright account, please keeps in mind that you shall not fully use School Bright’s product and service. The cancellation may be hold or delayed in some circumstances such as you still unpaid the debt since you are the member of School Bright etc. Hence, there might be some cases that we cannot promptly response your request.
However, when you entered to the School Bright system through the third party, then you shall file your cancellation petition through that agent.

6. The protection of the minor, quasi-incapable person, incapacitated person
We shall consider that wherein the case of the minor who is not attain of majority or cannot solely give the consent subject to the law, her parent shall be held responsible for their minor. In the case of quasi-incapable person or incapacitated person, we will consider that the legal guardian, the curator shall be held responsible for their man. We shall not directly propose our service to the minor, quasi-incapable person, incapacitated person, or we shall not use the personnel information of the minor, quasi-incapable person, incapacitated person for marketing purpose without their legal representative permission. However, the consent given by the minor, quasi-incapable person, incapacitated person to us shall be deemed as such consent is permitted by parent, legal guardian, the curator.

7. Improving the Privacy Policy to be up to date method
We shall timely monitor the Privacy Policy according to the change in business, technology, related law, and good practice which may affect us to improve our Privacy Policy. If we have changed our Privacy Policy, we shall notify you via the contact you given us when you registered in our system such as email (sending the message to your email indicated in your account) or we will announce on our website or application School Bright, or we will notify you through your equipment in order to create the awareness of our practice in collecting and using personnel information. The change of the Privacy Policy will be effect since the date prescribed in the announcement on our website or our application. We strongly suggest you to have always review this page for update the latest of our Privacy Policy and the usage of our product and service on website, mobile phone and/ or other devices in which be classed in Privacy Policy (Revised Version) page/ part. Wherein the enforcement of the law, we will request your explicit consent when we have to collect more personnel information or when we use or disclose your personnel information for the new purpose.

8. Contact Us
If you have any comment or question about this Privacy Policy or any question related to the collecting, using and disclosing the personnel information of School Bright, please kindly contact us via


Website: 
www.schoolbright.co
Email: narin@schoolbright.co
Address: Jabjai Corporation Company Limited
708/13 Charansanitwong Soi 13, Wat Tha Pra Subdistrict, Bangkok Yai, Bangkok 10600.